A/S Stillaser
Schleppegrellsgt 7
0556 Oslo

Tlf: 23 12 23 95
Faks: 23 12 23 91
E-post:martin@stillaser.no

Om oss


A/S Stillaser ble etablert i 1970.

Vi har i mange år drevet stabilt med rundt 7 ansatte stillasmontører.

Alle montører har enten fagbrev eller godkjent monteringsbevis.

Vi disponerer i dag 4 lastebiler.

Vi disponerer ca. 40.000 m² stillas.

Vi har et oppegående kvalitetssystem som skal sikre våre kunder et ordentlig og fagmessig utført arbeide. Vi arbeider daglig aktivt med HMS og setter alltid Helse – Miljø og Sikkerhet i fokus, både for våre ansatte, kunder og miljøet rundt oss.Webløsning fra WebSys