A/S Stillaser
Schleppegrellsgt 7
0556 Oslo

Tlf: 23 12 23 95
Faks: 23 12 23 91
E-post:martin@stillaser.no

Våre tjenester


Vi leier ut lettstillas, murerstillas og rullestillas til alle formål. I tillegg har vi tak over tak stillas.
Vi tilbyr også 2 stk materialheiser med 200 kg kapasitet.
Vi monterer også ihht avtale støvnett, skjerm for takarbeider, skvett mot nedfall og nedkastrør.

Vi transporterer og monterer stillaser i hele Østlandsområdet.

Vi leier ut stillas til både næringslivet og til privatpersoner.

Både store og små oppdrag er like interessante.

 
Webløsning fra WebSys